Afdeling 24

Skrænten 1-24 og 25-53
Dybbølgade 10

Om afdelingen:
Af deling 24 er opført i år 1988 og består af 24 rækkehuse (Skrænten 1-24).

Herudover består afdelingen af æ ldreboliger og centerbygning i døgnplejecenter bygget i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til boligerne på Skrænten nr. 25-53. De enkelte boliger i ældrekollektivet munder ud i et glasoverdækket vandretorv. Taget kan åbnes på varme dage, så fornemmelsen af uderum bibeholdes.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til ældreboligerne - lejlighederne - på Dybbølgade 10.

Forbrugsafgifter:
Forbrugsafgifter (el, vand og varme) betales enten á conto til Boligforeningen B42 eller direkte til forsyningsselskaberne.

Husdyr:
Husdyr er tilladt, se ordensreglement for nærmere information.

Vaskeri:
Der er fællesvaskeri.

Parkering:
Der er parkeringsmulighed, samt mulighed for at leje carport. Henvendelse i Udlejning.

Det er ikke muligt at leje garage eller P-plads.

Opbevaringsrum:
Der er ikke opbevaringsrum.

Det er ikke muligt at leje et ekstra rum.

Her finder du afdelingsbestyrelsen

Karin Madsen

afdelingsformand afd. 24

Skrænten 21

E-mail: fruenihuset6@gmail.com

Mobil: 61676152

Dorte Hansen

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten 22

E-mail: dorte.hansen.53@gmail.com

Eva Petersen

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten 24

E-mail: eva.petersen34@gmail.com

Mobil: 51322332

Her finder du billeder fra afdelingen

 

Vær opmærksom på, at du kun kan leje carporte, hvis du bor i denne afdeling.

Vi anbefaler, at du skriver dig på venteliste hos os.

Ønsker du at stå på venteliste kan du kan kontakte kontoret på tlf.: 7442 5795.