Alt om medlemskab

Foreningsandel er et indskud for medlemsskab (kr. 25,00 - 2018 takst), som du ved udmeldelse kan få udbetalt.
 
Da foreningsandelen har ændret sig i årenes løb, skal du for at kunne få udbetalt din foreningsandel aflevere dit originale medlemsbevis.
 
Ved udmeldelse slettes dit medlemsnummer, og din anciennitet mistes.  
Som medlem hos os betaler du det årlige ajurføringsgebyr for at kunne bevare din anciennitet.
 
Når du ønsker at søge en bolig hos os, skal du som medlem også indbetale et ventelistegebyr.
 
Ventelistegebyret følger kalenderåret. (kr. 200,00 - 2018-takst).
 
Når vi har modtaget din betaling kan du ansøge om alle de boliger du ønsker.
 
Ønsker du at søge en først til mølle bolig eller en ungdomsbolig, skal du ikke betale ventelistegebyr.
Ajourføringsgebyr er det årlige gebyr på kr. 75,00 (2018 takst), som du betaler for at bevare dit medlemskab og din anciennitet.
 
Ajourføringsgebyret følger kalenderåret. Du modtager automatisk en opkrævning fra os medio november hvert år for det følgende år.
 
Betales ajourføringsgebyret ikke rettidigt vil dit medlemskab og din anciennitet blive slettet og du vil modtage en ny anciennitetsdato fra den nye betalingsdato.   
 
Det er derfor meget vigtigt, at du tilmelder den første opkrævning til BS, og ikke sletter den igen. Sletter du din BS-tilmelding, modtager du ikke yderligere opkrævninger fra os - og du skal selv huske at betale ajourføringsgebyret, hvis du ikke vil miste din anciennintet.
 
Hvis du er flyttet, så er det vigtigt, at du retter din adresse under log ind - personlige oplysninger eller at kontakter os, og oplyser din nye adresse, så vi kan sende en opkrævning til dig. Det er dit ansvar, at vi har din nuværende adresse.
 
Betaler du ajourføringsgebyr hos os, er du medlem hos os. Ønsker du at søge boliger hos os, skal du tillige betale ventelistegebyr - se "hvad er ventelistegebyr?"
 
Hos Boligforeningen tildeler vi boliger efter anciennitet.
 
Din anciennitet starter den dag du melder dig ind i Boligforeningen, og betaler indmeldelsesgebyret.
 
Du bevarer din anciennintet ved at betale det årlige ajourføringsgebyr. 
Når du melder dig ind i vores Boligforening skal du betale et indmeldelsesgebyr.
 
Indmeldelsesgebyret dækker over foreningsandel samt ajourføringsgebyret (i alt kr. 100,00 2018-takst). Læs evt. mere under foreningsandel samt ajourføringsgebyr. Se også ventelistegebyr.
 
Indmeldelsesgebyret gælder for resten af det kalenderår du har indmeldt dig.
I løbet af november måned, sender vi en opkrævning til dig, og beder dig om at indbetale dit ajourføringsgebyr, såfremt du ønsker at bevare din anciennitet. 
 
Opkrævningen sender vi pr. post til den adresse du har oplyst. Hvis du er flyttet, er det vigtigt at du meddeler os din nye adresse.
 
Hvis du har glemt at betale dit ajourføringsgebyr inden årsskiftet, så har du desværre mistet din ancienniet.
 
Din nye anciennitet vil tælle fra den dato, vi har modtaget din indbetaling.
Nej. Dit medlemsskab er personligt og kan kun overdrages ved dødsfald mellem ægtefæller eller samlevende, der har haft fælles bopæl i mindst 2 år.
Du skal være fyldt 15 år for at kunne blive medlem.

 

Det er dit ansvar, at vi altid er informeret om din korrekte postdresse, telefonnummer og mailadresse.

Den årlige opkrævning på ajourføringsgebyr, tilbud på boliger samt lejekontrakter mv. fremsendes med posten eller e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du sørger for at holde dine personlige oplysninger på din side opdateret, eller kontakter os, hvis du ønsker hjælp til at få oplysningerne rettet.

Nej. Samtidig med din betaling fraskriver du dig fortrydelsesretten på 14 dage. Men du kan selvfølgelig til en hver tid blive slettet af ventelisten, ligesom du kan udmelde dig af boligforeningen igen. Læs mere under "Alt om dit medlemskab".
Ønsker du ikke længere at være medlem hos os, så skal du personligt komme ind på kontoret. Hvis du medbringer dit originale medlemsbevis, får du udbetalt din foreningsandel.
 
Du kan også vælge at undlade at betale dit årlige ajourføringsgebyr, så bliver du automatisk udmeldt, når vi ikke har modtaget din indbetaling rettidigt. Hvis du ønsker din foreningsandel udbetalt, skal du kommme ind forbi kontoret med dit originale medlemsbevis.

Ønsker du ikke at stå på ventelisten mere, så kan du stille dig i "bero". Det vil sige, at du bevarer dit medlemskab og dermed din anncienitet, men du vil ikke få tilsendt tilbud mere.

Du kan stille dig i "bero" enten ved at logge dig ind på din side, eller du kan kontakte kontoret.  


Vi bruger cookies!
For at du kan søge boliger via hjemmesiden, skal du tillade cookies
Læs om cookies her Fint, brug cookies.
Fortsæt