Skip to the content

Udearealer

Udearealer

De grønne områder i Linde Haven skal danne en rekreativ ramme, der underbygger de sociale aspekter i området. Parkeringsarealerne er optimerede, så befæstede og asfalterede kørselsarealer minimeres. Organiseringen af vejarealer og parkering åbner op for etableringen af frodighed og grønne fælleszoner mellem bebyggelserne. Omkring række- og tårnhusene etableres der beplantning med en vild karakter hvori opholdspladser skabes.

Det har fra start været prioriteret at skabe gode fællesarealer i de grønne omgivelser imellem bebyggelsen, samtidigt med at mere individuelle uderum skabes tæt på de enkelte boliger. Der er arbejdet med træer, som skaber tag, og buske som danner væg, hvilket giver naturlige overgange mellem de private og offentlige zoner. Den frodige og fortættende grønne beplantning løber imellem bebyggelserne, og skaber en indbydende ramme for leg, ophold og oplevelser. Landskabets kvalitet og oplevelsesværdi, forstærkes af slyngede stiforløb, der skaber et aktivt og oplevelsesrigt udemiljø. Områdets hjerte ligger centralt placeret i en grøn lomme med udsigt, og en tæt dialog med det omkringliggende grønne og rekreative miljø. Et sted hvor områdets beboere kan mødes.

TILGÆNGELIGHED I UDEAREALERNE

Bebyggelsen er disponeret således at veje og parkering følger grundens ydre afgrænsning, og adskiller den tunge trafik og de bløde trafikanter. Fra parkeringsarealerne i randzonerne er der etableret sikre stier, som fører beboere hen til deres boliger, hvorefter stierne forsætter videre mod områdets grønne midte.

PARKERING

Parkeringsområderne er i udgangspunktet udført i græsarmering, som medvirker til at forstærke områdets grønne karakter. Parkeringspladser udlagt til personer med gangbesvær udføres med fast belægning, der sikrer nem adgang fra parkering til bolig. Området er forberedt med tomrør til fremtidige el-ladestandere.