Skip to the content

Udlejning / venteliste

Boligerne i Linde Haven udlejes efter følgende udlejningsregler:

For at kunne søge en bolig / stå på venteliste til en bolig i Linde Haven skal man være medlem hos B42 (kr. 75,00). Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive medlem her.

Alle boliger udlejes efter nedenstående princip, dog udlejes rækkehus og tilgængelighedsboliger med fortrinsret - se nederst på siden.

UDLEJNING / VENTELISTE:

Boligerne udlejes efter nedenstående princip. 

Ansøgningsrunde 1 (er afsluttet):

Ansøgningsrunde nr. 1 løber fra den 8. november kl. 00.01 til og med den 22. november 2020, kl. 23.59. Du kan stille dig på venteliste til en bolig ved at sende en mail til: lindehaven@b42.dk Eller ved møde på kontoret i åbningstiden, vær dog opmærksom på restriktionerne angående COVID-19.

Du bedes i mailen oplyse dit fulde navn, fødselsdato, medlemsnummer samt telefonnummer. Du må gerne oplyse hvilken type / størrelse boliger du er interesseret i, men dette er ikke et krav. Er du ikke medlem, vil din ansøgning IKKE komme i betragtning.

Efter udløbet af ansøgningsrunde nr. 1 laver vi en venteliste på baggrund af medlemmernes anciennitet. Det er derfor lige meget om vi modtager din mail eller ansøgningsskema den 8. november eller den 22. november. Boligerne tildeles på anciennitet så hvornår vi modtager din ansøgning i tidsrummet for ansøgningsrunde 1 betyder ikke noget i forhold til tildeling af boligerne.

Yderligere ansøgningsrunder (i gang):

Efter første ansøgningsrunde er afsluttet udarbejdes en daglig ajourføring af alle ansøgninger på anciennitet. Disse ansøgninger kommer alle efter ansøgninger i ansøgningsrunde 1.

Fx alle ansøgninger modtaget den 23. november 2020 anses som ansøgningsrunde nr. 2. Alle ansøgninger modtaget den 23. november 2020 sorteres efter anciennitet, og kommer efter alle ansøgninger i ansøgningsrunde nr. 1.

Alle ansøgninger modtaget den 24. november betragtes som runde 3 og sorter efter anciennitet og kommer efter alle ansøgninger i ansøgningsrunde 1 og 2 osv.

Når ansøgningsfristen er udløbet:

Når ansøgningsfristen er udløbet kontakter vi først nr. 1 på ventelisten, der kan vælges hvilket bolig, vedkommende ønsker, herefter kontakter vi nr. 2 osv. Siger du ja tak til en bolig, skal du betale et depositum på kr. 2.000,00. Depositummet tilbagebetales ikke såfremt du efterfølgende springer fra. Flytter du ind i boligen modregnes de kr. 2.000,00 i dit indskud.

Vi forventer, at kunne kontakte nr. 1 på ventelisten 1-2 uger efter 1. ansøgningsrunde er afsluttet. Dem der står på venteliste, men som ikke får en bolig ved os, vil også blive kontaktet og oplyst om muligheden for fortsat at stå på venteliste, såfremt der er en der vælger at springe fra. 

BOLIGGARANTI:

Der er boliggaranti ved udlejning. Siger du ja tak til en bolig i Linde Haven og bliver dit hus solgt før du kan flytte ind, så giver vi boliggaranti i den mellemliggende periode, indtil du kan flytte ind i Linde Haven, såfremt vi har en bolig ledig i B42. Vi kan ikke garantere for placeringen og størrelsen på boligen. 

RÆKKEHUSE:

Rækkehusene er alle med fortrinsret til børnefamilier. Ved tildeling skal man kunne fremvise dokumentation for hjemmeboende børn under 18 år, for at kunne få fortrinsret.

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER:

Der er 8 tilgængelighedsboliger. Disse boliger tildeles med fortrinsret kørestolsbrugere. Er der boliger der ikke udlejes med fortrinsret, kan disse boliger efterfølgende søges af alle.