Mest for beboere

Hvad er et indflytningssyn?

Som ny lejer får du tilbudt at deltage i fraflytningssynet. Deltager du i fraflytningssynet, så aftaler du samtidig med vores synsinspektør tidspunktet for dit indflytningssyn. Er fraflytningssynet allerede afholdt eller har du ikke mulighed eller lyst til at deltage i fraflytningssynet, så kontakter vi dig efter fraflytningssynet, og aftaler tidspunktet for dit indflytningssyn.

Til indflytningssynet gennemgår du boligen sammen med vores synsinspektør. Synsinspektøren vil under gennemgangen udfylde en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand ved din indflytning. Du får selvfølgelig en kopi. Har du ikke selv mulighed for at deltage i indflytningssynet kan du sagtens sende en anden til at deltage i indflytningssynet på dine vegne. Det kræver blot, at du laver en fuldmagt, og at den der deltager på dine vegne medbringer fuldmagten til indflytningssynet.

Indflytningsrapporten laves sammen, og giver en vurdering af boligens stand. Der bliver noteret ned, hvis der fx. er synlige skrammer og ridser, som synsinspektøren har vurderet ikke skal udbedres. Alt der er noteret ned i indflytningsrapporten hæfter du ikke for ved fraflytning. Husk at du har 14 dage efter at du har fået nøglerne til at lave en fejl og mangelliste, læs mere på "14 dages frist efter indflytningssynet til fejl og mangel liste"
Konstateres der fejl og mangler, som vurderes til at skulle udbedres, vil disse blive udbedret på Boligforeningens foranledning hurtigst muligt.

 

Hvad er forskellen på leje og individuelt på min huslejeopkrævning?

På din huslejeopkrævning benyttes 2 opkrævningstyper, der dækker over din husleje: "leje" og "individuelt".

Lejen er grundlejen for boligen. Det er denne del af din husleje, der enten stiger eller falder hvert år afhængig af budgetterne.

Inividuelt kan betyde flere ting såsom råderetsarbejder, huslejeudligning mm.. Afhængigt af boligernes alder har der muligvis været udført arbejder iht. afdelingernes råderetskataloger eller over den kollektive råderet, dvs. køkken og bad.

Såfremt du ønsker at få nærmere besked om hvad individuelt dækker over på din huslejeopkrævning, så kontakt en af vores inspektører.

 

Hvordan opsiger jeg min bolig?

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du komme ind på kontoret, idet du skal underskrive den opsigelsesblanket, som vi i fællesskab udfylder.

Når du kommer ind til os for at opsige din bolig, skal vi bl.a. bruge disse oplysninger:

 • Hvornår vil din bolig være fraflyttet og rengjort, og evt. malet?
 • Flytter du før opsigelsesvarslets udløb? Og skal vi i så fald forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt?
 • Vil du deltage i fraflytningssynet?
 • Din nye adresse (til brug for fremsendelse af flytteopgørelsen)
 • Telefonnummer, som du kan træffes på til fremvisning af din bolig (udleveres til nye lejere)
 • Maler du selv boligen?
 • Har du carport/garage eller ekstra kælderrum, som skal opsiges samtidig med boligen?

Du kan opsige din lejekontrakt med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned. I vores ungdomsboliger har du dog kun 6 ugers opsigelse til den 1. i en måned. Vær opmærksom på, at der i din opsigelsesperiode er indeholdt 14 dage til istandsættelse af lejemålet. Dvs. at opsiger du din bolig til den 1. februar, skal du være fraflyttet lejemålet senest den 15. januar. Du skal betale husleje, forbrugsafgifter mv. indtil opsigelsesperioden er udløbet.

Husk at det er den sidste hverdag INDEN den 1. eller den 15. i en måned du skal opsige din bolig.
Når du har opsagt din bolig, er du pligtig til at give adgang til eventuelle kommende lejere, som vil ind og se boligen.

Skal boligen opsiges som følge af dødsfald, bedes du kontakte kontoret for nærmere information.


Hvilke fælleshuse og gæsteværelser kan jeg leje

Beboerne i alle vores afdelinger har mulighed for at leje beboerhus og gæsteværelser.

Hvis du ønsker at leje et beboerhus eller gæsteværelse, så ring til kontoret på tlf.: 74 42 57 95.

Vi gør opmærksom på, at når du har reserveret et beboerhus eller gæsteværelse, så skal du senest 5 hverdage fra reservationen ind forbi kontoret og skrive under på reservationen og samtidig betale. Har du lejet et gæsteværelse skal du betale for alle dage med det samme. Har du lejet et beboerhus, skal du indbetale depositummet. Restbeløbet betales den dag du afhenter nøglen. 

 

Gæsteværelser og gildesal udlejning 2017

 

Jeg vil klage over naboen

Hvis du ønsker at klage, kan du sende en skriftlig klage til Boligforeningen. Klagen skal indeholde navn og adresse på den lejer, du vil klage over, samt årsagen til klagen. Du kan finde et klageskema under "Blanketter".


Det er vigtigt, at klagen er konkret og præcis. Skyldes klagen en grov overtrædelse af husordenen er det nødvendigt at den skriftlige klage er forsynet med 3 underskrifter.
Anonyme klager kan ikke danne baggrund for en klagesag.

Hvad sker der så?

Boligforeningen sender derefter et brev til lejeren med en påtale og en opfordring om at vise hensyn, så ejendommens øvrige beboere ikke bliver generet. Forhåbentlig er det nok til at rette op på generne. Men er det ikke tilfældet, og kommer der lignende klager over samme person, vil vi vurdere, om sagen skal sendes til Beboerklagenævnet eller Boligforeningens advokat for at få lejemålet ophævet.

Det er i sidste ende domstolene, der træffer afgørelse om udfaldet af sagen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tidshorisonten kan være temmelig lang hvis sagen skal gennem domstolene.


Hvordan skal min bolig afleveres ved fraflytning?

Samtidig med du opsiger din bolig, får du udleveret en oversigt over, hvordan din bolig skal afleveres ved fraflytning.

Oversigten kan du se her:

Krav til lejemålets stand ved fraflytning

Der henvises til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Nedenfor er præcisering af krav til lejemålets stand ved fraflytning:

 • Døre og træværk skal være afvasket.
 • Gulve skal være støvsuget og vasket.
 • Alle skabe skal være rengjorte.
 • Samtlige hårde hvidevarer skal være rengjorte udvendigt og indvendigt.
 • Der skal være rengjort bag komfur, køleskab og radiatorerne.
 • Sanitetsgenstande skal være rengjorte og renset for eventuelle kalkaflejringer.
 • Vinduer skal være pudset ind- og udvendigt.
 • Vindueskarme og falser skal være rengjorte.
 • Stikkontakter skal være rengjorte.
 • Hvis gulvtæpper bliver fjernet, skal sandlister også fjernes.
 • Vægge og lofter skal kunne dækkes af en gang maling i hvid (brækket hvid). Kan vægge og lofter ikke dækkes af en gang hvid maling, udføres ekstra maling for fraflytters regning.
 • Evt. kælderrum skal være ryddet og rengjort.
 • El-pærerne skal virke i emhætte, ovn, køleskab, badeværelse og køkken.
 • Der skal være batteri i ringklokken.

Hvis du har altan skal du sørge for følgende:

 • Der må ikke henstå efterladte effekter eller affald.
 • Der skal være rengjort for alger.

Hvis du har have skal du sørge for følgende:

 • Græsset skal være slået.
 • Hækken skal være klippet.
 • Ukrudtet skal være fjernet.
 • Der må ikke henstå efterladte effekter eller affald.
 • Buske/træer skal være beskåret.

HUSK: At aflevere alle nøgler, vaskekort og evt. beboermappe.

Hvis lejemålets stand ikke opfylder kravene ved fraflytningssynet, vil udgifterne for udbedring af manglerne blive pålagt lejer.

 

14 dages frist efter indflytningssynet til fejl og mangelliste

Fra indflytningssynet, hvor du fik udleveret nøglerne, har du 14 dage til at lave en skriftlig oversigt over evt. fejl og mangler, som ikke er medtaget i indflytningsrapporten. Du kan udfylde det skema du fik udleveret ved indflytningen. Skemaet findes også her på siden under "Blanketter".

Din skriftlige oversigt over fejl og mangler kan du enten sende pr. post eller mail til Boligforeningen. Du må meget gerne medsende billeder af skaderne.

Når vi har modtaget din fejl og mangel liste, vil du muligvis blive kontaktet af en af vores inspektører eller ejendomsfunktionærer, for at aftale en tid så de kan besigtige de forhold, som du har medtaget på din liste. De forskellige ting vil herefter blive vurderet. Bliver der konstateret fejl eller mangler, som skal udbedres, udføres disse hurtigst muligt.

Er der fejl og mangler, der vurderes til ikke at skulle udbedres, vil dette bliver noteret i din sag.

Du hæfter ikke for fejl og mangler ved fraflytning, som du har påpeget senest 14 dage efter at der har været afholdt indflytningssyn.

Er der fejl og mangler ved din bolig, som ikke er medtaget i indflytningsrapporten, er det meget vigtigt, at du overholder 14-dags fristen.


Skal jeg selv aflæse mit forbrug?

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer forbruget på de synlige målere for at kunne konstatere et evt. rørbrud eller om toilettet løber. Er det tilfældet, så kontakt os hurtigst muligt.

Du skal ikke selv aflæse dit forbrug når du fraflytter eller indflytter i en af vores boliger. Vores synsinspektør sørger for, at alle målere aflæses, når der flytter en ny lejer ind. For boliger med målere på radiatorer er disse fjernaflæst på indflytningsdagen. Boligforeningen sender efter indflytningssynet forbrugsregistreringerne til forsyningsvirksomhederne, således at både fraflytter og indflytter registreres med de korrekte aflæsningstal.

 

Hvilke forsikringer skal jeg tegne?

Som lejer er det meget vigtigt at du tegner en indboforsikring!

Din indboforsikring vil dække, såfremt du skal genhuses som følge af brand eller stormskade, ligesom den vil dække skaderne på dit indbo ved brand eller stormskade.

Din indboforsikring vil også dække, såfremt du skulle være så uheldig at få indbrud i din bolig.

Boligforeningen har tegnet de nødvendige bygningsforsikringer, og du skal derfor kun tegne en indboforsikring for at være dækket.

Vi opfordrer alle vores beboere til at tegne en indboforsikring.

 

Nøgleservice

Lejeren kan deponere reservenøgle til sin lejlighed hos:

Elektrikeren A/S, Sønderborg på tlf.: 74 42 17 50. 

Nøglen kan døgnet rundt udleveres eller rekvireres mod fyldestgørende legitimation i tilfælde af, at lejeren har låst sig ude.

Såfremt lejeren ikke har deponeret en nøgle, skal beboeren selv kontakte låsesmed for eventuel opluking og selv afholde omkostningerne herved.

 

Beboere med elektroniske låse kan kontakte Elektrikeren A/S på tlf.: 74 42 17 50, der i nogle tilfælde kan udføre oplukning. 

Omkostninger hertil afholdes af lejer.

 

Skal jeg selv aflæse mit forbrug?

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer forbruget på de synlige målere for at kunne konstatere et evt. rørbrud eller om toilettet løber. Er det tilfældet, så kontakt os hurtigst muligt.

Du skal ikke selv aflæse dit forbrug når du fraflytter eller indflytter i en af vores boliger. Vores synsinspektør sørger for, at alle målere aflæses, når der flytter en ny lejer ind. For boliger med målere på radiatorer er disse fjernaflæst på indflytningsdagen. Boligforeningen sender efter indflytningssynet forbrugsregistreringerne til forsyningsvirksomhederne, således at både fraflytter og indflytter registreres med de korrekte aflæsningstal.


Vi bruger cookies!
For at du kan søge boliger via hjemmesiden, skal du tillade cookies
Læs om cookies her Fint, brug cookies.
Fortsæt