Skip to the content

Beboerbladet

Beboerbladet bliver digitalt

Beboerbladet er overgået fra trykte blade til et rent digitalt medie.  
I september 2019 udkom den den trykte udgaver Beboerbladet for sidste gang.
Beboerbladet fortsætter på facebook.com/beboerbladet samt på
 www.beboerbladet.dk.