Skip to the content

Udlejningsregler

Gældende for Boligforeningen B42 pr. 1. februar 2015

Generelle regler:

Alle boliger annonceres såfremt nedenstående regler ikke finder anvendelse.

Generelt tildeles ledige boliger til medlemmer optaget på venteliste med længste anciennitet.

Generel fortrinsret: Bolighavende medlemmer i afdelingen går altid foran. I henhold til lov om almene boliger har boligforeningen adgang til at foretage anvisning efter særlige regler, der er aftalt med Kommunen.
 
Afdelingerne 1, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 22, 71, 73:
Husstande med et eller flere hjemmeboende børn har fortrinsret til hver anden bolig på 4 rum og derover. Hjemmeboende børn under 18 år.

Afdeling 15:
Husstande med et eller flere hjemmeboende børn har fortrinsret til 2 ud ad af 3 bolig på 4 rum og derover. Hjemmeboende børn under 18 år.

Afdelingerne 32, 33, 36, 37 (50%), 77 (30%), 79, 80 (50%):
Fortrinsret for medlemmer over 50 år.

Afdeling 12:
Forbeholdt enlige kvinder. Fortrinsret for kvinder over 30 år.

Afdelingerne 24, 36, 38, 43, 80:
Plejeboliger/ældreboliger - visiteres gennem Kommunen.

Afdelingerne 13, 29, 30, 74, 75, 77, 80:     
Ungdomsboliger - enkeltsøges ved hver ledig bolig.  

Kommunal anvisning:             
Boligforeningen stiller hver 8. ledige bolig i hver afdeling til rådighed for Kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver - jvf. lov om almene boliger §59, stk.2

Erhvervsordning Afdelingerne 10, 11, 18, 21, 28, 30, 34, 37, 41, 42, 44, 73, 74, 75, 77, 78, 80: 
Erhvervsaktive tilflyttere Boligforeningen tilbyder erhvervsaktive tilflyttere til Sønderborg Kommune ledige boliger - iflg. reglerne i Erhvervsordningen. Reglerne fremgår af Erhvervsordning.

De forskellige afdelinger kan ses her på siden under afdelinger.