Skip to the content

Udlejningsregler

Gældende for Boligforeningen B42 pr. 03.05.23

Generelle regler:

Alle boliger annonceres såfremt nedenstående regler ikke finder anvendelse.

Generelt tildeles ledige boliger til medlemmer optaget på venteliste med længste anciennitet.

Generel fortrinsret: Bolighavende medlemmer i afdelingen går altid foran. I henhold til lov om almene boliger har boligforeningen adgang til at foretage anvisning efter særlige regler, der er aftalt med Kommunen.
 
Ungdomsbolig. Afdelingerne 13, 29, 30, 74, 75, 77, 80:     
Ungdomsboligerne tildeles af StudieBoligSyd – se deres hjemmeside: http://studieboligsyd.dk  

Kommunal anvisning:             
Boligforeningen stiller hver 8. ledige bolig i hver afdeling til rådighed for Kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver - jvf. lov om almene boliger §59, stk.2

Erhvervsordning. Afdelingerne 10, 11, 18, 21, 28, 30, 34, 37, 41, 42, 44, 46, 73, 74, 75, 77, 78, 80: 
Erhvervsaktive tilflyttere Boligforeningen tilbyder erhvervsaktive tilflyttere til Sønderborg Kommune ledige boliger - iflg. reglerne i Erhvervsordningen. Reglerne fremgår af Erhvervsordning.

Afdelingerne 1, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 22, 71, 73:
Husstande med et eller flere hjemmeboende børn har fortrinsret til hver anden bolig på 4 rum og derover. Hjemmeboende børn under 18 år.

Afdeling 15:
Fortrinsret for medlemmer mellem 18-65 år. Medlemmer skal være i beskæftigelse eller under uddannelse. Dokumentation for indkomst skal fremvises i form af de sidste 3 måneders lønseddel eller SU-støttemeddelelse.

Derudover har husstande med et eller flere hjemmeboende børn har fortrinsret til 2 ud ad af 3 bolig på 4 rum og derover. Hjemmeboende børn under 18 år.

Afdeling 46:
Husstande med et eller flere hjemmeboende børn har fortrinsret til alle rækkehuse på 4 rum eller derover. Hjemmeboende børn under 18 år.

Afdelingerne 24, 32, 33, 36 (70%), 37 (50%), 77 (30%), 79, 80 (50%):
Fortrinsret for medlemmer over 50 år.

Afdeling 12:
Forbeholdt enlige kvinder. Fortrinsret for kvinder over 30 år.

Afdelingerne 24, 36, 38, 43, 80:
Plejeboliger/ældreboliger - visiteres gennem Kommunen.

De forskellige afdelinger kan ses her på siden under afdelinger.

 Udlejningsregler – ekstra faciliteter til afdelingens beboere.

Nogle af vores afdelinger har ekstra faciliteter, som afdelingens beboere har mulighed for at leje, der kan fx være:

  • Garage, Carport, P-plads
  • Knallert-rum, MC-rum
  • Vaskeplads
  • Cykelskur med el-stik
  • Hobbyskabe
  • Pulterrum, kælderrum, opbevaringsrum, depotrum, ekstra rum, redskabsrum

Under hver afdeling kan du se, hvad du kan leje i din afdeling. Du finder afdelingerne her.

Såfremt den ønskede facilitet er udlejet, kan man komme på en venteliste. Du skrives på venteliste pr. den dato du henvender sig til Udlejningsafdelingen.

Har du fx en garage i forvejen men ønsker en anden, har du ikke intern fortrinsret. Alle noteres på ventelisten i den rækkefølge, som de kontakter B42 – uanset om man frigiver fx en anden garage. 

Man modtager kun et tilbud på det man står på venteliste til. Uanset om man siger ja tak eller nej tak, vil man blive slettet af ventelisten. Ønsker man fortsat at stå på ventelisten, vil man blive noteret på ventelisten med den nye dato.

Vi anbefaler derfor, at man udspecificerer numre til fx den carport man ønsker. Man må gerne stå på venteliste til flere numre på en gang, fx carport nr. 1-5 og carport nr. 9-12.

Ekstra leje facilitetet kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Ved misbrug af lejemål eller videreudlejning til 3. part, ophæves lejemålet omgående.

Der er dog særlige udlejningsregler for følgende:

Afdeling 11 – garager:
I afdeling 11 kan beboerne både fra afdeling 10 og 11 leje garage. Beboerne i afdeling 11 har fortrinsret. 

Afdeling 21 - redskabsrum:
Der er muligt at leje redskabsrum. Der er fortrinsret til afdelingens beboere, der har en 1-værelses bolig.

Afdeling 22 - trailer:
Der er mulighed for at leje en trailer. Henvendelse til formanden.

Afdeling 24 og 28 - carporte:
Beboerne i afdeling 24 har fortrinsret til carport nr. 1-4.
Beboerne i afdeling 28 har fortrinsret til carport nr. 5-10

Afdeling 32 - henstillerplads:
Der er mulighed for at leje en henstillerplads. Henvendelse til formanden.

Afdeling 46 - cykelskur:
Der er mulighed for at leje plads til en eller flere cykler i aflåst cykelskur. Der er pladser både med og uden strøm.