Skip to the content

Ofte stillede spørgsmål

Opladning af el-biler

5 trin til lade standere i afdelingerne

Der har i længere tid været drøftet om retningslinjer og løsninger for opstilling af el-lade standere til opladning af el-biler ved boligforeningens ejendomme.

Udfordringen for dette er omfanget af valgmuligheder for løsninger – samt muligheder og behov specielt ved etageboliger.

Der er udarbejdet detaljerende beskrivelser til at muliggøre opstilling af lade standere efter følgende grundprincipper for hhv. etageboliger og for rækkehuse.

Etageboliger / Rækkehuse med fælles P-plads

Ejerskab

Boligforeningen – afdelingen - ejer lade standerne og den tilhørende installation som en del af det generelle anlægskartotek.

Afdækning af behov

På opfordring fra Afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, foretager boligforeningen/administrationen en undersøgelse af hvor stort behovet for lade standere er i afdelingen (bl.a. via survey/spørgeskema-undersøgelse).

Afklaring af faktiske forhold

Boligorganisationen/administrationen igangsætter en forundersøgelse, som har til hensigt at afklare hvilke arbejder, der er nødvendige for at få lade standere i afdelingen. Gravearbejde, opstillingspladser antal, kabelføring, afstand til transformer, rådighed af forsyning etc.

Afklaring af fælles eller personlige ladepladser

Kun i de afdelinger, hvor beboerne har egen parkeringsplads (rækkehuse), anbefales personlige ladepladser – se under Rækkehuse.

- Afklaring af lade standere i terræn eller lade bokse på væg.

- Valg af placering til lade standere/lade bokse og antal.

Finansiering og etablering

Boligorganisationen/administrationen udarbejder sammen med afdelingsbestyrelsen et beslutningsgrundlag, som indeholder økonomi, tidsperspektiv og opsummerer alle relevante oplysninger i forbindelse med etablering af lade standere herunder mulige tilskudsordninger.

Godkendelse og igangsætning

Beslutningsgrundlaget fremlægges af afdelingsbestyrelsen på et afdelingsmøde til endelig godkendelse.

Herefter kan etableringen igangsættes efter den vedtagne plan.

Rækkehuse med egen P-plads

Råderet

I afdelinger med rækkehuse med egen parkeringsplads, indstilles det at der i afdelingen indføres råderetsregler, der dækker opstillingen af lade stander på rækkehusets parkeringsplads.

Hvis rækkehusene har fælles parkering, følges retningslinjerne for Etageboliger. 

Ejerskab

Boligforeningen – afdelingen - ejer de faste installationer som en del af det generelle anlægskartotek.

Lejere af rækkehuse kan gennem råderetten og et huslejetillæg ønske opsætning af lade stander / lade boks.

Afdækning af behov

Lejeren henvender sig til administrationen med et ønske om opstilling af lade stander.

Kun i de afdelinger, hvor beboerne har egen parkeringsplads (rækkehuse), anbefales personlige ladepladser.

Afklaring af faktiske forhold

Administrationen igangsætter en forundersøgelse, som har til hensigt at afklare hvilke arbejder, der er nødvendige for at få lade stander. Gravearbejde, opstillingsplads, kabelføring, afstand til transformer, rådighed af forsyning etc. 

- Afklaring af fælles eller personlige ladepladser.

- Afklaring af lade standere i terræn eller lade boks på væg.

- Valg af placering af lade stander.

Finansiering og etablering

Administrationen udarbejder sammen med lejeren et beslutningsgrundlag, som indeholder økonomi, tidsperspektiv og opsummerer alle relevante oplysninger i forbindelse med etablering af lade stander.

Godkendelse og igangsætning

Lejer godkender oplæg – inkl. huslejetillæg

Herefter kan etableringen igangsættes efter den vedtagne plan.