Skip to the content

Ofte stillede spørgsmål

Opladning af el-biler

Vi har desværre ikke mulighed for at give tilladelse til opsætning af ladebokse, ladestandere, bimålere eller andre lignende installationer til opladning af el-biler i øjeblikket.  

Der en del udfordringer mht. opladning af el-biler. Emnet har været behandlet af hovedbestyrelsen, som har besluttet, at der skal udarbejdes en rapport der kan belyse muligheder og konsekvenser af forskellige løsninger i de mange forskellige afdelingstyper vi har. Samtidig er der forskellige overordnede arbejdsgrupper både i boligforeningsregi og uden for, der arbejder på at finde fornuftige løsninger. Vi afventer resultaterne af disse undersøgelser. Herefter skal relevante løsningsforslag drøftes og godkendes på et afdelingsmøde før vi kan give tilladelse. Det er desværre usikkert hvornår vi kan have løsningsforslag klar til jeres afdeling.

Mange spørger om de ikke bare kan få det tilsluttet egen installation, hvis man f.eks. bor i rækkehus, men det er desværre ikke så simpelt. Selv i afdelinger med rækkehuse kan der stadig være flere forskellige udfordringer.

Som eksempel er det overordnede elnet i afdelingen og selve tilslutningen til forsyningsnettet dimensioneret efter et ”normalt” elforbrug, hvor der er indregnet, at ikke alle boliger udnytter deres maksimale forbrugspotentiale på samme tid. Ved at tillade ladebokse kan vi komme i en situation hvor de overordnede elinstallationer ikke kan klare den aktuelle belastning, selvom forbruget i den enkelte bolig ikke er overbelastet.

Vi er meget opmærksomme på, at rigtig mange beboere har ønske om opladning af elbiler, men vi bliver nødt til at gribe det an på en fornuftig og rationel måde så de enkelte afdelinger ikke hænger på en stor efterregning senere hen.