Afdeling 24

Skrænten 1-24 og 25-53
Dybbølgade 10

Om afdelingen:
Af deling 24 er opført i år 1988 og består af 24 rækkehuse (Skrænten 1-24).

Herudover består afdelingen af æ ldreboliger og centerbygning i døgnplejecenter bygget i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til boligerne på Skrænten nr. 25-53. De enkelte boliger i ældrekollektivet munder ud i et glasoverdækket vandretorv. Taget kan åbnes på varme dage, så fornemmelsen af uderum bibeholdes.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til ældreboligerne - lejlighederne - på Dybbølgade 10.

Forbrugsafgifter:
Forbrugsafgifter (el, vand og varme) betales enten á conto til Boligforeningen B42 eller direkte til forsyningsselskaberne.

Husdyr:
Husdyr er tilladt, se ordensreglement for nærmere information.

Vaskeri:
Der er fællesvaskeri.

Parkering:
Der er parkeringsmulighed, samt mulighed for at leje carport. Henvendelse i Udlejning.

Det er ikke muligt at leje garage eller P-plads.

Opbevaringsrum:
Der er ikke opbevaringsrum.

Det er ikke muligt at leje et ekstra rum.

Her finder du eksempler på plantegninger

Her finder du afdelingsbestyrelsen

Karin Madsen

afdelingsformand afd. 24

Skrænten 21

E-mail: fruenihuset@gmail.com

Mobil: 61676152

Leif Madsen

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten 21

E-mail: madsenleif6400@gmail.com

Tlf.: 42181871

Eva Petersen

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten 24

E-mail: eva.petersen34@gmail.com

Mobil: 51322332

Her finder du reglementer og beboermappe

Her finder du referater fra afdelingsmøderne

Her finder du billeder fra afdelingen

 

Vær opmærksom på, at du kun kan leje carporte, hvis du bor i denne afdeling.

Vi anbefaler, at du skriver dig på venteliste hos os.

Ønsker du at stå på venteliste kan du kan kontakte kontoret på tlf.: 7442 5795.