Skip to the content

Antenneforeningen B42

På B42 repræsentantskabsmøde 2012 blev det vedtaget at B42 skulle have sin egen Antenneforening.

Antenneforeningen blev stiftet september 2013.

Foreningens formål er at repræsentere B42 afdelinger/beboere i DOA (Den overordnede Antenneforening) som får leveret TV signaler via DOA. Det drejer sig om afdelingerne i Sønderborg / Egernsund.

Afdelingerne i Broager og Guderup får TV-signaler leveret via Stofa. Langesøgården får leveret via You-see.
 
Antenneforeningen varetager beboernes interesse for/i det programudbud som DOA skal levere til beboerne.
 
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, og vælger bestyrelsen.
 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden udgang af september.

Vedtægter for Antenneforeningen B42
Referat fra repræsentantskabsmøde 22/23.
Beretning for 2022/2023.

Beboere der modtager signal via DOA, kan se sidste nyt og alle oplysninger om programmer og priser på DOA's hjemmeside www.doa.dk

 

BESTYRELSEN FOR ANTENNEFORENINGEN B42 BESTÅR AF:

Formand

Finn Marquardsen

Vesterkobbel 166

fma@b42.dk

 

Næstformand

Torben Annesen Sørensen

Ringgade 29

tas@b42.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Preben Nielsen 

Ringgade 109A

prebenni@gmail.com 

bestyrelsesmedlem

Ejvind Hansen  

Sundgade 71B 

erh53@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Gurli Nygaard

Vandtårnsvænget 26

nygaardgurli53@gmail.com