Skip to the content

Du kan blive medlem ved at udfylde formularen ”BLIV MEDLEM” nederst her på siden. Medlemsgebyret er kr. 100,00 og skal betales med Dankort/Visa her på hjemmesiden.

Ønsker du at være aktiv boligsøgende, skal du indbetale yderligere kr. 200,00 i ventelistegebyr. Beløbet er gældende året ud, eller indtil du får tilbudt en bolig, som du siger ja-tak til og får tildelt. Hvis du først om en årrække ønsker at benytte medlemskabet til at søge bolig, kan du med fordel vente med at indbetale ventelistegebyret.

Du kan også overføre beløbet til vores konto i Sydbank: reg.nr. 8010 – kontonr. 0001022152 - OBS: Hvis du overfører via bank SKAL du samtidigt sende os en mail til udlejning@b42.dk med oplysning om dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer samt din mailadresse samt evt. medlemsnr. såfremt du allerede er medlem. Vi gør opmærksom på, at der kan gå 2 hverdage førend, at vi kan se din betaling. Dit medlemskab starter først, når betalingen er os i hænde, ligesom evt. ansøgninger på boliger først kommer i betragtning, når betalingen er registreret.

OBS: Hvis du tidligere har været medlem og igen ønsker medlemskab, kan du ikke genoprette dig igen via vores hjemmeside.
I givet fald kan du overføre beløbet til vores konto i Sydbank, som ovenfor beskrevet.

Personer under 15 år kan ikke blive medlem, ligesom de heller ikke kan optages på venteliste.

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre – på nær til ægtefæller ved dødsfald.

Der optjenes anciennitet fra indmeldelsesdatoen. For at bevare medlemsancienniteten, skal der årligt betales et lovmæssig ajourførings-/medlemsgebyr, som opkræves sidst på året og som med fordel kan oprettes og betales via PBS. Betales dette beløb ikke, mistes den oprindelige anciennitetdato, som herefter ændres til den dato, hvor gebyret atter bliver indbetalt.

Man er selv ansvarlig for at vedligeholde sine personlige data i medlemskartoteket. Du skal således som medlem selv sørge for at vedligeholde oplysninger om adresse, mail og telefonnummer. Med henblik på tildeling af boliger er det ligeledes vigtigt, at oplysninger omkring antal voksne og hjemmeboende børn under 18 år holdes ajour.