Skip to the content

Anmeldelse af fejl og skader

Såfremt du vil melde fejl eller skader på din bolig, kan du ringe til:

Ejendomsservice på tlf.: 74 42 57 95 (Tast 2) 

Telefontider:

Mandag - Onsdag

Torsdag

Fredag

09.00 - 14.00              

09.00 - 14.00 og 15.00 - 17.00              

09.00 - 12.00

Der er også mulighed for at skrive en mail på teknik@b42.dk. Mails bliver ligeledes læst flere gange dagligt i hverdagene. Husk at efterlade navn og telefonnummer.

Akut og uopsættelig skade uden for åbningstiderne:

Uden for den almindelige arbejdstid er der mulighed for henvendelse angående akut og uopsættelig skade til vores akut telefonnr. 73 70 93 43.

Vi gør opmærksom på, at udgifter, der opstår som følge af misbrug af ordningen, pålignes den beboer, der er årsag til misbruget.