Skip to the content

Afdeling 24

Skrænten 1-24 og 25-53
Dybbølgade 10

Om afdelingen:
Af deling 24 er opført i år 1988 og består af 24 rækkehuse (Skrænten 1-24).

Herudover består afdelingen af æ ldreboliger og centerbygning i døgnplejecenter bygget i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til boligerne på Skrænten nr. 25-53. De enkelte boliger i ældrekollektivet munder ud i et glasoverdækket vandretorv. Taget kan åbnes på varme dage, så fornemmelsen af uderum bibeholdes.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til ældreboligerne - lejlighederne - på Dybbølgade 10.

Læs mere om vores udlejningsregler her.

Forbrugsafgifter:
Forbrugsafgifter (el, vand og varme) betales enten á conto til Boligforeningen B42 eller direkte til forsyningsselskaberne.

 

Husdyr:
Husdyr er tilladt, se ordensreglement for nærmere information.

Vaskeri:
Der er fælles vaskeri.

Parkering:
Der er parkeringsmulighed. Afdelingens beboere har mulighed for at leje carport, se udlejningsreglerne her. Henvendelse til Udlejning.

Det er ikke muligt at leje garage eller P-plads.

Opbevaringsrum:
Der er ikke opbevaringsrum.

Det er ikke muligt at leje et ekstra rum.

Her finder du eksempler på plantegninger

OBS: Plantegningerne er kun vejledende

Afdelingsbestyrelsen:

Karin Madsen

Afdelingsformand afd. 24

Skrænten 21

E-mail: fruenihuset6@gmail.com

Mobil: 61 72 11 93

 

Eva Petersen

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten 24

E-mail: eva.petersen34@gmail.com

Mobil:51 32 25 05

Anna Kristina Hindø

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten

Mobil: 22 97 22 43