Skip to the content

Om Individuelle ladeløsninger i afd. 1, 5, 6, 16, 32, 41, 49 og 72

Bor du i afdeling 1, 5, 6, 16, 32, 41, 49 eller 72 har din afdeling på et afdelingsmøde besluttet, at det skal være tilladt at etablere individuelle ladeløsninger til elbiler i de enkelte lejemål. Det betyder, at du har mulighed for at etablere en ladeløsning og opsætte en ladestander/boks i din indkørsel/garage.

Ved etablering af en individuel ladeløsning er der som udgangspunkt tre områder, du skal være opmærksom på:

  1. Elkapaciteten i din afdeling
  2. Elinstallationen fra din elmåler til ladestander/boks
  3. Ladestanderen/boksen i din indkørsel eller garage

 

I det følgende vil vi gennemgå de tre områder.

 

1. Elkapaciteten i din afdeling

B42’s administration har vurderet, at den overordnede elkapacitet i din afdeling og installationerne frem til de enkelte boliger kan rumme etablering af ladeløsninger til elbiler i alle afdelingens boliger.

2. Elinstallationen fra din elmåler til ladestander/boks

Inden du opsætter en ladestander/boks i din indkørsel eller garage, skal du have etableret en elinstallation fra din elmåler og frem til der, hvor ladestanderen/boksen skal sættes op. Ved at etablere en selvstændig elinstallation sikrer du, at du kan oplade din elbil, uden det påvirker elforsyningen til resten af din bolig.

Der vil være flere forskellige muligheder for at etablere en sådan elinstallation, men uanset hvilken løsning du vælger, skal du altid søge om tilladelse fra B42’s administration, inden du går i gang. Der vil blive opkrævet et administrationsgebyr (se gældende prisliste). Derudover gælder følgende krav:

  • Elinstallationen skal udføres af en autoriseret elinstallatør
  • Elinstallationen skal være en permanent og varig løsning
  • B42’s administration kan kræve at godkende elinstallationen, inden du tager den i brug
  • Når den er etableret, overgår elinstallationen til afdelingen, og der bliver ikke udbetalt godtgørelse til dig
  • Det er afdelingen, der er ansvarlig for vedligehold af elinstallationen

 

Finansiering

Når du skal etablere elinstallationen i din bolig, har du to muligheder:

 

Mulighed A – Pakkeløsning - individuel råderet

Ved mulighed A har du valgt en pakkeløsning fra en ekstern leverandør, der indeholder både etablering af elinstallationen samt opsætning og leje eller køb af ladestander/boks. Her gør du brug af din individuelle råderet, du betaler selv udgifterne til den eksterne leverandør, og dine udgifter bliver ikke godtgjort.

Vær opmærksom på, at du have en fuldmagt fra B42’s administration, inden du bestiller en pakkeløsning.

Der findes mange forskellige pakkeløsninger, men uanset hvilken leverandør, du vælger, er det dig, der er ansvarlig for, at elinstallationen fra din elmåler og frem til ladestander/boks lever op til de tidligere omtalte krav. Når elinstallationen er etableret, overgår den til afdelingen, der fremover ejer og derfor også varetager vedligeholdelsen af elinstallationen.  

 

Mulighed B – kollektiv råderet

Vælger du i stedet at gøre brug af den kollektive råderet, foretager B42’s håndværkerafdeling etableringen af elinstallation fra din elmåler og frem til ladestander/boks. Udgifterne betaler du via huslejestigning over 5 år. Efter etableringen overgår elinstallationen til afdelingen, der som ejer varetager vedligeholdelsen.

Hvis du ønsker at gøre brug af den kollektive råderet, skal du kontakte B42’s administration.

 

3. Ladestanderen/boksen i din indkørsel eller garage

Uanset om du vælger finansieringsmulighed A eller B, er du ansvarlig for at levering, montering og vedligehold af ladestanderen/boksen.

Hvis du flytter, skal du selv nedtage ladestanderen/boksen – medmindre du efter aftale overdrager den til den kommende beboer. Gør du det, skal du og den kommende beboer udfylde en ejerskabserklæring.