Skip to the content

Digital post

Overgang til digital post

B42 overgår til digital post i løbet af 2024. 

Såfremt vi har dit cpr.nr. vil du modtage breve via E-boks.

Har vi ikke dit cpr.nr., men din e-mail-adresse, vil du modtage
breve via din e-mail.

Har vi hverken dit cpr.nr., e-mailadresse eller er du fritaget
for digital post, vil du fortsat modtage breve fra os med posten.

Hvis du kan logge på vores hjemmeside, så har vi dit cpr.nr., og
e-mailadresse, og du skal ikke gøre noget.

Hvis du ikke kan logge på vores hjemmeside, så kan det skyldtes
at vi ikke har dit cpr.nr. og/eller din e-mailadresse. I så fald er du 
velkommen til at kontakte os, så vi kan få tilføjet de manglende
oplysninger.

Vi gør opmærksom på, at det er en løbende ændring vi foretager,
og at du derfra i implementeringsfasen kan modtage nogle breve
med digital post og andre med posten.