Skip to the content

Afdeling 24

Skrænten 1-24 og 25-53
Dybbølgade 10

Om afdelingen:
Afdeling 24 er opført i år 1988 og består af 24 rækkehuse (Skrænten 1-24). 

Rækkehusene tildeles med fortrinsret til medlemmer fyldt 50 år.

Herudover består afdelingen af ældreboliger og centerbygning i døgnplejecenter bygget i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til boligerne på Skrænten nr. 25-53. De enkelte boliger i ældrekollektivet munder ud i et glasoverdækket vandretorv. Taget kan åbnes på varme dage, så fornemmelsen af uderum bibeholdes.

Sønderborg Kommune har anvisningsret til ældreboligerne, der også omfatter lejlighederne på Dybbølgade 10.

Læs mere om vores udlejningsregler her.

Forbrugsafgifter:
Forbrugsafgifter (el, vand og varme) betales enten á conto til Boligforeningen B42 eller direkte til forsyningsselskaberne.

 

Husdyr:
Husdyr er tilladt, se ordensreglement for nærmere information.

Vaskeri:
Der er fælles vaskeri.

Parkering:
Der er parkeringsmulighed. Afdelingens beboere har mulighed for at leje carport, se udlejningsreglerne her. Henvendelse til Udlejning.

Det er ikke muligt at leje garage eller P-plads.

Opbevaringsrum:
Der er ikke opbevaringsrum.

Det er ikke muligt at leje et ekstra rum.

Her finder du eksempler på plantegninger

OBS: Plantegningerne er kun vejledende

Afdelingsbestyrelsen:

Anna Kristina Hindø

Afdelingsformand afd. 24

Skrænten 17

E-mail: Kristina1968@gmail.com

 

 

Hans Jørgen Nielsen

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten 

E-mail: hjnielsen1958@gmail.com

 

Jens Ole Jensen

Bestyrelsesmedlem afd. 24

Skrænten 16

E-mail: soe63@live.dk

Tlf.: 23201352