Skip to the content

Afdelingsmøder 2021

Til alle beboere i B42

 Aflysning af årets afdelingsmøder                                                                                                       Januar 2021

Vi står desværre i den situation at Danmark er nedlukket og det ikke er muligt at se en ende på de mange restriktioner i samfundet. Forårets afdelingsmøder er på vej, og skal jf. lovgivningen afholdes senest 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse dvs. inden udgangen af marts. Det virker på nuværende tidspunkt umuligt da vi hverken kan leje lokaler eller foretage en ordentlig planlægning. De første indkaldelser skulle være sendt ud i denne uge.

Af sundhedsmæssige årsager virker det derudover heller ikke som en god ide at begynde at forsamle os igen, selv med god afstand osv. vil dette kunne være en risiko for at øge en smittespredning i området.

Hovedbestyrelsen har derfor på et ekstraordinært møde torsdag d. 14. januar besluttet at aflyse dette års afdelingsmøder. Her blev de sundhedsmæssige konsekvenser opvejet ift. beboerdemokrati mm. Denne beslutning var svær at træffe idet beboerdemokratiet er hjørnestenen i hele vor forening. Her tænkes på valg, fastsættelse af husleje og forslag til behandling. Meldingen fra myndighederne er lige nu klar – aflys møderne såfremt det er muligt.

Regeringen har i foråret 2020 vedtaget ekstraordinære muligheder for bestyrelsen i at godkende budgettet uden afholdelse af afdelingsmøder. Dette betyder at såfremt huslejestigningen er under 2% kan hovedbestyrelsen godkende et budget uden afdelingsmøde. Derudover fortsætter de valgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 1 år mere.

Administrationen vil derfor, som vi plejer, have en tæt dialog med afdelingsbestyrelserne omkring det kommende års budget og husleje.

Eftersom vi ikke har muligheden for at drøfte budget og aktiviteter, vil administrationen udarbejde et lille notat til alle afdelinger, som vil blive omdelt, når afdelingsbestyrelserne har godkendt de udarbejdede budgetforslag. Notatet vil indeholde en redegørelse for huslejen for det kommende år, samt hvilke aktiviteter der jf. det planlagte vedligeholdelsesbudget skal gennemføres. Der kan være enkelte afdelinger hvor der har været planlagt afstemning om større aktiviteter – her vil vi prøve om urafstemning vil kunne foretages ellers udskydes denne beslutning.

Vi står i en ekstraordinær situation hvilket kræver andre beslutninger end normalt.

Vi håber på forståelse på ovenstående beslutning og i fællesskab, kommer vi også igennem denne proces.

 

På foreningens vegne

Mikael Jensen

direktør