Skip to the content

Beboerbladet

Boligforeningen B42 udgav sit første beboerblad i januar 1970.
 
Bladet beskæftiger sig med stort og småt siden sidst og hvad der sker rundt om i vores forening.
 
Der udkommer fra 2021 kun 2 blade årligt.

Bemærk: Deadline til næste blad er den 15. november 2021. Indlæg til bladet sendes til post@b42.dk

Her kan du læse det nyeste eksemplar af beboerbladet: 

Beboerblad nr. 1 - maj 2021

Tidligere beboerblade:
Beboerblad nr. 2 - august 2020
Beboerblad nr. 3 - december 2020

Beboerbladets redaktion:

Ansvarshavende redaktør:

Finn Marquardsen
Tlf: 21 39 22 87
E-mail: fma@b42.dk

Torben A. Sørensen
Tlf: 28 14 14 21
E-mail: tas@b42.dk

Annoncer:
Mikael Jensen
Tlf. 73 42 30 97
E-mail: mj@b42.dk

Anja S. Hou
Tlf: 73 42 30 98
E-mail: ash@b42.dk

 

Lay-out og tryk: Grafisk Arbejde, Guderup. Oplag 2.500 EKS