Skip to the content

Beboerbladet

Boligforeningen B42 udgav sit første beboerblad i januar 1970.
 
Bladet beskæftiger sig med stort og småt siden sidst og hvad der sker rundt om i vores forening.
 

Bemærk: Deadline til næste blad er den 15. maj 2024. Indlæg til bladet sendes til post@b42.dk

Her kan du læse det nyeste eksemplar af beboerbladet: 
Beboerblad nr. 2 - dec. 2023

Tidligere beboerblade:
Beboerblad nr. 2 - nov. 2022
Beboerblad nr. 1 - maj 2023
 

 

Beboerbladets redaktion:

Ansvarshavende redaktør:

Finn Marquardsen
Tlf: 21 39 22 87
E-mail: fma@b42.dk

Redaktion:

Torben A. Sørensen
E-mail: tas@b42.dk

Preben Nielsen
E-mail: pn@b42.dk


Annoncer:
Lars B. Riemann
Tlf. 73 42 30 97
E-mail: lbr@b42.dk

Anja S. Hou
Tlf: 73 42 30 98
E-mail: ash@b42.dk

 

Lay-out og tryk: Grafisk Arbejde, Guderup. Oplag 2.300 EKS