Skip to the content

Beboerbladet

Boligforeningen B42 udgav sit første beboerblad i januar 1970.
 
Bladet beskæftiger sig med stort og småt siden sidst og hvad der sker rundt om i vores forening.
 

Bemærk : Deadline til næste blad er den 15. november 2024 . Indlæg til bladet afsender til post@b42.dk 

Her kan du læse det nyeste eksemplar af beboerbladet: 
Beboerblad nr. 1 - maj 2024

Tidligere beboerblade:
Beboerblad nr. 1 - maj 2023
Beboerblad nr. 2 - dec. 2023

 

Beboerbladets redaktion:

Svarende redaktør:

Finn Marquardsen
Tlf: 21 39 22 87
E-mail: fma@b42.dk 

Redaktion:

Torben A. Sørensen
E-mail:  tas@b42.dk

Preben Nielsen
E-mail: pn@b42.dk


Annoncer:

Minna Hallberg
Tlf: 73 42 30 93 - E-mail: mih@b42.dk

Anja S. Hou
Tlf: 73 42 30 98 E-mail: ash@b42.dk
 

 

Lay-out og tryk: Grafisk Arbejde, Guderup. Oplag 2.300 EKS