Skip to the content

Forretningsbetingelser

Vilkår og betingelser for medlemskab hos Boligforeningen B42 samt betaling på www.b42.dk.
Boligforeningen B42, Holger Drachmmans Gade 1, 6400 Sønderborg, cvr.nr. 35580514 opfører, administrerer og udlejer almene lejeboliger.
Boligforeningen B42 udlejer familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.       

Medlem:
Som betalende medlem oparbejder du anciennitet hos Bolig-foreningen B42. Du kan når du ønsker at søge en bolig, stille dig på ventelisten for at kunne søge familieboliger.
Dit medlemskab er personligt, og det kan ikke overdrages til andre. Ved dødsfald kan medlemskabet overdrages til efterlevende samlever, såfremt man har boet sammen i mindst 2 år eller til efterlevende ægtefælle.
Når du opretter medlemskab hos Boligforeningen B42, accepterer du samtidig vores vedtægter og udlejningsregler, som du kan finde på www.b42.dk.
Vær opmærksom på, at en ansøgning på boliger hos Boligforeningen B42 giver dig retten til en plads på ventelisten til den/de boliger du har søgt.
Din ansøgning garanterer dig ikke leje af en bestemt bolig eller tilbud om en bolig inden en bestemt dato.

Ungdomsboliger og ældreboliger:
Ungdomsboligerne tildeles af StudieBoligSyd. Du kan læse mere på deres hjemmeside: http://studieboligsyd.dk. Du skal være/blive medlem for at kunne få tildelt en bolig.

Ældrebolig tildeles af Kommunen. Du skal være/blive medlem for at kunne få tildelt en ældrebolig fra Kommunen. Du kan ikke stå på venteliste til ældreboliger hos os.      
Indmeldelses- og ventelistegebyr:
Indmeldelsesgebyret kr. 100,00 dækker ajourføringsgebyret for indeværende kalenderår. For at stå på venteliste, skal der tillige betales ventelistegebyr kr. 200,00. Ventelistegebyr gælder for indeværende kalenderår. For at du fortsat kan bevare dit medlemskab skal du betale den årlige opkrævning på ajourføringsgebyret.
Betaler du ikke ajourføringsgebyret, vil du miste dit medlemskab og din anciennitet slettes.
Ønsker du senere at blive medlem igen, starter du forfra med din anciennitet. Alle angivne priser er i danske kroner inkl. moms og gebyrer.
Der tages forbehold for fremtidige prisreguleringer.

Betaling af indmeldelsesgebyr/ventelistegebyr:
Når du opretter et medlemskab hos Boligforeningen B42 og/eller stiller dig på ventelisten hos Boligforeningen B42 her på hjemmesiden kan du betale med Dankort, Visakort, Mastercard og Mastro. Efter gennemført betaling vil du modtage en kvittering på din betaling pr. mail. Betalingen med kort her på hjemmesiden varetages af NETS, som er din garanti for en sikker betaling.
Du kan læse mere om NETS på ww.nets.dk.

Betaling af det årlige ajourføringsgebyr:
Du vil få tilsendt et girokort med opkrævning af det årlige ajourføringsgebyr. Ønsker du at tilmelde betalingen til Betalingsservice, skal du selv oprette aftalen via din netbank eller tale med din bank om at få betalingen tilmeldt. Benyt de oplysninger der står på den årlige opkrævning for at oprette betalingsaftalen.

Sletning af dit medlemskab:
Du kan til enhver tid slette dit medlemskab og din ansøgning på bolig/er.
Undlader du at betale det årlige ajourføringsgebyr, vil dit medlemskab blive slettet og du mister din anciennitet.

Adresseoplysninger fra medlemmer:
Det er dit eget ansvar, at Boligforeningen B42 altid er informeret om din korrekte postadresse, telefonnummer, mobilnummer og mailadresse.
Den årlige opkrævning af ajourføringsgebyr m.v. sendes med posten, og derfor er det vigtigt, at vi altid har registreret din korrekte postadresse.
  
Fortrydelse og reklamation:
Betalingen af dit medlemskab og ventelistegebyr sker for et kalenderår af gangen. Når du har betalt ajourføringsgebyr og/eller ventelistegebyr for ventelisten for et år, kan du ikke få tilbagebetalt eventuelt
restbeløb for resten af året, hvis du ønsker at blive slettet som medlem eller slettet fra ventelisten. Dit medlemskab og ventelistegebyret er en serviceydelse og ikke en fysisk vare;
du har således ikke nogen reklamationsret på købet af et medlemskab eller en plads på ventelisten. Har du spørgsmål til dit medlemskab eller ventelistegebyret, herunder din plads på ventelisten er du naturligvis
altid velkommen til at kontakte en af vores ekspeditions-medarbejdere på mail: post@b42.dk eller tlf.: 74 42 57 95. Betaler du med betalingskort her på hjemmesiden, fraskriver du dig samtidig fortrydelsesretten på 14 dage.

Behandling af følsomme personoplysninger:
De oplysninger, som du opgiver i forbindelse med dit medlemskab og opskrivning på venteliste, vil blive behandlet fortroligt, og de vil ikke blive videregivet til tredjepart.
Personfølsomme oplysninger, som du angiver i forbindelse med din boligansøgning eller leje af en bolig hos Boligforeningen B42, vil kun blive anvendt i det omfang,
det er nødvendigt for ansøgning om en bolig og/eller leje af en bolig. Oplysningerne er kun tilgængelige for Boligforeningen B42. Undtaget herfra er dog lovpligtige indberetninger til kommuner, forsyningsselskaber, skifteretten mv. i forbindelse med overtagelse af et lejemål, huslejerestancer, dødsfald mv. Som medlem eller lejer hos Boligforeningen B42 har du som følge af Persondataloven ret til indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Kontakt Boligforeningen B42 hvis du ønsker oplysninger om disse registreringer.