Skip to the content

NÅR DU BOR ALMENT

Det almene byggeri er for alle!

 
Som almen boligforening har vi særlige sociale forpligtelser over for de befolkningsgrupper, som har særlige boligbehov, fx. studerende, ældreboliger osv., men vi har også boliger til dig, der ønsker at betale lidt mere for at bo rigtig godt. Vi har boliger til alle.
 
Vores udlejningspolitik tilstræber en forbedring af boligforholdene, og en integration af de forskellige befolkningsgrupper.
 
Når du bor i et alment byggeri, er der ingen der skal tjene på huslejen. Huslejen er omkostningsbestemt, det vil sige at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år.
 
Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og afdelingens økonomiske midler kan ikke bruges andre steder i boligorganisationen.

Beboerdemokrati/afdelingsmøder

Det er dig som beboer, der bestemmer, hvad der skal ske i din afdeling. Almene boliger administreres af en boligorganisation, men i den enkelte afdeling vælges en afdelingsbestyrelse, som repræsentanter for beboerne overfor boligorganisationen.
 
Det er afdelingsbestyrelsen, der udarbejder budgetforslag for afdelingen. Det sker i tæt samarbejde med Boligforeningens administration.
 
Afdelingsbestyrelsen skal tilse, at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet.

Beslutningsreferat fra afdelingsmødet vil blive lagt op på hjemmesiden, under de respektive afdelinger, umiddelbart efter afdelingsmødets afholdelse.