Skip to the content

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du bor i Sønderborg udarbejdes dit forbrugsregnskab pr. 31.12. Har du naturgas, udarbejdes dit forbrugsregnskab pr. 31.03.
 
Hvis du bor i Skelde eller Egernsund udarbejdes dit forbrugsregnskab for vand pr. 30.09, og naturgas pr. 31.03.
 
Hvis du bor i Broager udarbejdes dit forbrugsregnskab for vand og el pr. 31.12, mens dit forbrugsregnskab for varme udarbejdes den 31.05.

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer forbruget på de synlige målere for at kunne konstatere et evt. rørbrud eller om toilettet løber. Er det tilfældet, så kontakt os hurtigst muligt.
 
Du skal ikke selv aflæse dit forbrug når du fraflytter eller indflytter i en af vores boliger. Vores synsinspektør sørger for, at alle målere aflæses, når der flytter en ny lejer ind.

For boliger med målere på radiatorer er disse fjernaflæst på indflytningsdagen.

Boligforeningen sender efter indflytningssynet forbrugsregistreringerne til forsyningsvirksomhederne, således at både fraflytter og indflytter registreres med de korrekte aflæsningstal.
 

Hvis du har modtaget en efterregning for dit forbrug, anbefaler vi, at du kontakter os, og sætter dit månedlige a conto beløb op, så du kan undgå at få en efterregning næste år.
 
Har du ikke mulighed for at betale hele din efterregning kan du kontakte vores bogholderi for at aftale en evt. afdragsordning.
 

Hvis der er problemer med din vandmåler kontakt os da venligst på vores servicetelefon 73 42 30 92 hurtigst muligt så vi kan få en håndværker ud og kontrollere måleren.

Nej, dit forbrug til el, vand og varme er ikke med i din husleje.
 
Forbruget betaler du enten direkte til forsyningsselskabet eller du opkræves et a conto beløb via din husleje.
 
Der er forskelligt i vores afdelinger, om du betaler dit forbrug via din husleje eller om du skal betale direkte til dit forsyningsselskab. Vær opmærksom på, at du i nogle afdelinger betaler nogle af forbrugsposterne til os og andre direkte til forsyningsselskabet.
 
Hvis der på din huslejeopkrævning fremgår a conto varme, vand eller/og el, så modtager du forbrugsregnskabet fra os. Forbrugsregnskabet udarbejdes enten af os eller et eksternt firma.

På din huslejeopkrævning benyttes 2 opkrævningstyper, der dækker over din husleje: "leje" og "individuelt".
 
Lejen er grundlejen for boligen. Det er denne del af din husleje, der enten stiger eller falder hvert år afhængig af budgetterne.
 
Individuelt kan betyde flere ting såsom råderetsarbejder, huslejeudligning mm. Afhængigt af boligernes alder har der muligvis været udført arbejder iht. afdelingernes råderetskataloger eller over den kollektive råderet, dvs. køkken og bad.
 
Såfremt du ønsker at få nærmere besked om hvad individuelt dækker over på din huslejeopkrævning, så kontakt en af vores inspektører.

På det årlige afdelingsmøde, der finder sted i løbet af foråret, fremlægges og godkendes budgettet for din afdeling, som afdelingsbestyrelsen har udarbejdet sammen med Boligforeningen.
 
Budgettet kan betyde enten et fald eller en stigning i din husleje. Ændringen i din husleje træder i kraft samtidig med det nye regnskabsår, den 1. juli. Senest 3 måneder før ændringen i din husleje modtager du en huslejevarsling fra os, hvor du kan se ændringen i din husleje.
 
Ønsker du at få at vide, hvordan man er kommet frem til ændringen i din husleje, er det vigtigt, at du deltager i afdelingsmødet, hvor budgettet bliver gennemgået.
 
Har afdelingen godkendt renoveringsarbejder, der vil medføre en huslejestigning, så bliver huslejestigningen først pålagt din husleje, når renoveringen er færdig.
 

Du kan søge boligstøtte på www.borger.dk
Du kan komme forbi kontoret og få udleveret et skema med de oplysninger, du har brug for om din bolig.
Skemaet kan du benytte, når du søger boligstøtte via Borger.dk eller evt. aflevere til Udbetaling Danmark.