Skip to the content

Når du vil klage

Har du problemer med en nabo? Vi opfordrer altid til, at du først forsøger at løse problemet og tale med din nabo. Ofte er din nabo ikke klar over, at dennes adfærd kan virke generende for andre.

Når du forsøger at tale med din nabo, så er det en god ide at holde en god og venlig tone, og tage udgangspunkt i, hvad adfærden betyder for dig og dine følelser, så du ikke virker anklagende.

Hvis det ikke lykkedes jer at finde en løsning, og din nabos adfærd stadig er meget generende for dig, så kan du sende en klage til os. En klage skal være skriftlig og personlig. Anonyme klager og mundtlige klager kan ikke behandles.

Vi gør opmærksom på, at en klage tit får problemerne og sagen til at eskalere.

Når vi har modtaget din klage, vil vi gennemgå denne, og du vil høre fra os. Du kan læse mere om vores klageprocedure her. Klagen skal som udgangspunkt være underskrevet af mindst 3 personer, der er generet af adfærden. Hver sag vurderes, hvorvidt du kan være anonym overfor den du klager over.

Løses sagen ikke efter henvendelser fra os, vil sagen kunne indbringes for Beboerklagenævnet eller Boligretten. Det er ikke muligt, at være anonym, når sagen skal behandles af enten Beboerklagenævnet eller Boligretten. Sådanne sager kan være meget langvarige og en stor belastning for alle de involverede.

Du finder vores klageskema her.