Skip to the content

Ofte stillede spørgsmål

Alle vores boliger hører under "A-ordning".
 
Det vil sige, at det er dig som lejer, der skal sørge for boligens indvendige vedligeholdelse mens du bor i boligen, herunder rensning af afløb, hvidtning, maling, tapetsering samt gulvbehandling. Du skal selv afholde alle udgifter forbundet med vedligeholdelsen.
 
Har du en have, skal du selv sørge for at holde haven pæn og ryddelig, dvs. slå græs, klippe hæk, fjerne ukrudt mv. Du kan læse mere om vedligeholdelse af din have i din lejekontrakt/ordensreglerne for din afdeling.
 

Hvis du ønsker indflydelse i din afdeling skal du deltage i afdelingsmøderne. Her er det muligt, at opstille forslag til drøftelse på afdelingsmødet. Det kan fx. være vedligeholdelse af de grønne områder eller forslag til renovering.
 
Du kan også stille op som medlem eller supplant. 
 
Læs meget mere om din mulighed for at få indflydelse under "At bo alment".

Som lejer er det meget vigtigt at du tegner en indboforsikring!
 
Din indboforsikring vil dække, såfremt du skal genhuses som følge af brand eller stormskade, ligesom den vil dække skaderne på dit indbo ved brand eller stormskade. 
 
Din indboforsikring vil også dække, såfremt du skulle være så uheldig at få indbrud i din bolig. 
 
Boligforeningen har tegnet de nødvendige bygningsforsikringer, og du skal derfor kun tegne en indboforsikring for at være dækket.
 
Vi opfordrer alle vores beboere til at tegne en indboforsikring.

Nej.

Fra den 1. januar 2017 er du som lejer ikke er forpligtet til at betale antenneafgift. (Langesøgården, Nordborg er undtaget)
 
Det betyder også, at vi ikke leverer kontakten mellem en tv-udbyder og dig.
 
Ønsker du tv-pakke/programmer skal du selv kontakte udbyderen og indgå en aftale

Det er muligt at for dig at deponere en reservenøgle til din bolig hos Elektrikeren A/S, der kan kontaktes på tlf.: 74 42 17 50.
 
Nøglen kan døgnet rundt udleveres eller rekvireres af dig mod fyldestgørende legitimation i tilfælde af, at du har låst dig selv ude.
 
Såfremt du ikke har deponeret en nøgle, skal du selv kontakte en låsesmed og selv afholde omkostningerne herved.
 
Har din bolig elektrisk lås kan du kontakte akut telefonen på tlf.: 73 70 93 43, der i nogle tilfælde kan udføre oplukning. Omkostningerne hertil skal du selv afholde.
 

Ved anmeldelse af uopsættelige skader udenfor vores normale åbningstid, kan du kontakte vores akut telefon på tlf.: 73 70 93 43.
 
Det skal samtidig præciseres, at ordningen KUN træder i kraft, når der er tale om alvorlige og uopsættelige skader.
 
Vi gør opmærksom på, at udgifter der opstår som følge af misbrug af ordningen, bliver pålignet beboeren.

Beboerne i alle vores afdelinger har mulighed for at leje beboerhus og gæsteværelser.
 
Hvis du ønsker at leje et beboerhus eller gæsteværelse, så ring til kontoret på tlf.: 74 42 57 95.
 
Vi gør opmærksom på, at når du har reserveret et beboerhus eller gæsteværelse, så skal du senest 5 hverdage fra reservationen ind forbi kontoret og skrive under på reservationen og samtidig betale.

Har du lejet et gæsteværelse skal du betale for alle dage med det samme.

Har du lejet et beboerhus, skal du indbetale depositummet. Restbeløbet betales den dag du afhenter nøglen.

DOA tilbyder TV-pakker via Stofa - det kan du læse mere om her.

Du er ikke forpligtet til at vælge en specifik udbyder hverken til tv-pakker eller til internet.

Vi kan dog oplyse, at til alle vores boliger er der kabel fra Stofa, og i nogle boliger er der tillige indlagt kabel fra TDC.

Du skal selv kontakte den udbyder, du måtte være interesseret i at benytte, både om tv-pakker og internet.

 

Antenneforhold og programpakker til B42s beboere.

Her er en kort oversigt over aftaler med DOA og andre praktiske ting:

Hvem ser tv fra hvem i boligforeningens afdelinger?

Beboere i B42 modtager antennesignal fra flere forskellige udbydere. Her er en kort oversigt:

Beboere i Broager og Guderup modtager programmer via Stofa i deres antenneforening/antenneanlæg og modtager oplysninger og opkrævninger direkte fra Stofa. Der tilbydes 3 programpakker.
Beboere i Langesø modtager programmer fra You See i deres antenneforening/antenneanlæg. B42 opkræver programpakkerne via huslejeopkrævning og formidler pakkeskift eller andre services for beboerne. Der tilbydes 3 programpakker.
Beboerne i Egernsund, Dybbøl og Sønderborg by modtager signal via DOA, der tilbydes 2 programpakker.

B42 Antenneforening:

B42's afdelinger/beboere, der modtager signal fra DOA er via B42's Antenneforening repræsenteret i DOA.

 

Hvem er DOA?

 • DOA står for Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg Kommune.

 • DOA er en paraplyorganisation, stiftet i 1988, for pt. 11 antenneforeninger i Sønderborg Kommune

 • DOA har lavet en programaftale med Stofa om levering af programmer til antenneforeningens medlemmer og andre serviceydelser, herunder muligheden for bredbånd og telefoni. 

 

Hvad kan vi modtage fra DOA?

 • DOA tilbyder 2 programpakker, som dækker de fleste populære programmer.

 • DOA tilbyder også "Frit valg" hvor det er muligt at tilkøbe programmerne enkeltvis.

 • DOA tilbyde også ” Bland Selv”, hvor det er muligt at tilkøbe, 8, 16 eller 32 kanaler, som et supplement til pakke 1.

 

Opkrævninger:

Alle beboere i B42 som modtager signal fra DOA, bliver opkrævet via DOA. Husk evt. at tilmelde betalingerne til PBS.

Programpriserne for dem der modtager signal via DOA i 2018:

 • Pakke 1         120 kr. mdl. /    1.440 kr. årlig.

 • Pakke 2         460 kr. mdl. /    5.520 kr. årlig. (inkl. Pakke 1, pakke 2 kan ikke købes særskilt)

Der kan evt. forekomme reguleringer af indhold og priser i løbet af året. 

 

Administration og service:

 • Udgifter til administration og service opkræves via den enkelte afdelings budget i januar måned og andrager for 2018 kr. 300,00 kr. pr. husstand.

 • Dette gælder også for de beboere der har frameldt, at modtage tv-pakker fra DOA, jf. gældende lovgivning.

 • Ønsker beboeren ændringer eller tilkøb af programpakker, "frit valg" og ”Bland Selv”, samt bredbånd, skal dette ske skriftlig eller ved personlig henvendelse, til DOA's kundeservice.

 

Alle praktiske og aktuelle informationer, kan ses og følges via DOAs hjemmeside: www.doa.dk, herunder kontaktoplysninger om DOAs Kundeservice og overstående informationer.

Der tages forbehold for ændrede priser og aftaler, samt trykfejl.

 

Torben A. Sørensen

Antenneforeningen B42

tas@b42.dk

 

revideret 10.1.2017

Af Jens Chr. Jessen

Efter længere dialog med Sønderborg kommune er det blevet indskærpet, at der skal laves en decideret byggeansøgning for overdækkede bygningsdele uden for boligen der samlet set overstiger 50 m2 på samme matrikel. Da de fleste af vores rækkehuse mv. befinder sig på samme matrikel, vil der de fleste steder allerede være bygget langt over 50 m2.

I praksis betyder det, at alle vores beboere skal søge byggetilladelse ved kommunen, hvis de ønsker at opføre en overdækket bygningsdel uden for boligen uanset størrelse. Det kunne f.eks. være skur, carport, overdækket terrasse eller drivhus.

Det forudsættes selvfølgelig stadig at afdelingen tillader opførelse at de aktuelle bygningsdele. Derfor skal I stadig starte med at indsende ansøgning om opførelse til administrationen der herefter undersøger om den ønskede opførelse er i overensstemmelse med afdelingens regler og herefter kan give en foreløbig godkendelse og en fuldmagt så beboeren kan henvende sig i kommunes Kvik-Café og få hjælp til byggeansøgningen.